Nasz obiekt roku

Budowa: Wykonanie Mokrej Instalacji Odsiarczania Spalin warszawskiej Elektrociepłowni Siekierki

Generalny wykonawca: Fabryka Kotłów Rafako

Termin realizacji: IV kwartał 2008 – IV kw 2011

Zakres wykonywanych przez naszą firmę robót obejmuje w ujęciu ogólnym:
Projekt podstawowy i wykonawczy, realizacja modernizacji wyprowadzenia mocy
z czterech bloków i mokrej instalacji odsiarczania spalin (MIOS); instalacje elektryczne – wyprowadzenie mocy – wykonanie w 2 etapach, instalacje elektryczne dla instalacji mokrego odsiarczania spalin (MIOS) – wykonanie w 2 etapach.

kotylion.jpg

drukuj  |  zamknij okno

© 2006 Elektromontaż - http://www.elektromontaz.com