Szczegóły aktualności

2019-06-13 13:26:25
Plan połączenia Spółek: Elektromontaż Poznań S.A. oraz PG Energetyka Sp. z o.o. - informacja

Zarząd spółki pod firmą "Elektromontaż - Poznań" S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka Przejmowana”) w związku z zamierzonym połączeniem, mając na uwadze treść art. 500 § 2¹ KSH, niniejszym podaje do publicznej wiadomości Plan Połączenia poprzez przejęcie spółki przejmowanej przez spółkę pod firmą PG Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu („Spółka Przejmująca”) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 15.09.2000r. KSH (łączenie poprzez przejęcie).

Plan połączenia Spółek

powrót

drukuj  |  zamknij okno

© 2006 Elektromontaż - http://www.elektromontaz.com