Szczegóły aktualności

2019-01-11 10:41:00
cena wykupu akcji Elektromontażu Poznań S.A.

Zarząd Spółki „Elektromontaż-Poznań” S.A. działając na podstawie
uchwały nr 3/2018 § 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 9 listopada 2018 r. ogłasza, że biegły rewident ustalił cenę jednej akcji, podlegającej przymusowemu wykupowi na kwotę 12,14 zł.

powrót

drukuj  |  zamknij okno

© 2006 Elektromontaż - http://www.elektromontaz.com