Szczegóły aktualności

2017-02-27 15:08:17
Plan podziału Spółki Elektromontaż Poznań S.A. - informacja

Zarząd spółki pod firmą "Elektromontaż - Poznań" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka Dzielona”), informuje, że w wyniku zamierzonego podziału Spółki Dzielonej, na spółkę pod firmą Budimex Inwestycje „Grunwald” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603895 („Spółka Przejmująca”) zostanie przeniesiona organizacyjnie i finansowo wyodrębniona jednostka biznesowa Spółki Dzielonej stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa prowadząca działalność w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości.

W związku z zamierzonym podziałem, mając na uwadze treść art. 535 par. 3 Ksh, niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Plan podziału Spółki „Elektromontaż - Poznań” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, uzgodniony pomiędzy Zarządami spółek uczestniczących w podziale.

Plan podziału Spółki Elektromontaż Poznań S.A.

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.