Szczegóły aktualności

2015-04-27 08:37:41
INFORMACJA DLA OBECNYCH I NOWYCH AKCJONARIUSZY ELEKTROMONTAŻU POZNAŃ S.A. DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA Z BUDIMEX S.A. UMÓW SPRZEDAŻY AKCJI ELEKTROMONTAŻU POZNAŃ S.A.

Poniżej znajduje się informacja
dla obecnych i nowych Akcjonariuszy
Elektromontażu Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu

dotycząca możliwości zawarcia z Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umów dotyczących sprzedaży akcji Elektromontażu Poznań S.A.

 

Informacja dla Akcjonariuszy

 

W załączeniu także deklaracja zamiaru zawarcia umowy sprzedaży w/w akcji.

Wzór deklaracji

 

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.