Szczegóły aktualności

2011-09-05 08:57:00
W lipcu nasza firma podpisała kontrakt na realizację prac w ramach modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Zleceniodawcą jest generalny wykonawca zadania – spółka Budimex, a zakres umowy obejmuje w szczególności instalacje: elektryczne i sterowania, teletechniczne i telekomunikacyjne, mechaniczne (wentylacja, klimatyzacja, sanitarne, cieplne, technologiczne).

Prace na obiekcie szpitala rozpoczęliśmy w lipcu b.r., a zakończymy planowo w grudniu 2012 r.

Projekt, którego dokładna nazwa brzmi: „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”, będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Całkowita wartość to ponad 66 mln PLN, z czego ponad 46 mln PLN dofinansuje UE.

Poniżej wizualizacje obiektu:

Szpital_Olsztyn_1.jpg

Szpital_Olsztyn_2.jpg

Szpital_Olsztyn_3.jpg

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.