Szczegóły aktualności

2010-03-25 10:20:47
Medal Europejski dla Usług Elektroinstalacyjnych Elektromontażu Poznań

W dniu 19. Marca 2010 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się finał XX edycji konkursu o Medal Europejski dla Usług. To niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcia organizowane jest przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, prestiżowy klub przedsiębiorców Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

W konkursie wyróżniane są wyroby i usługi, których jakość nie odbiega od poziomu europejskiego, a nominowana usługa musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty. W ocenie brane pod uwagę były także dynamika firmy oferującej usługę, zdobyte nagrody i certyfikaty.

W Warszawie wręczono 140 medali europejskich dla przedsiębiorstw, które wspierają polskie produkty i usługi na rynkach unijnych.

Wśród nagrodzonych w tej edycji konkursu są zarówno najwięksi polscy producenci, jak również banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, liderzy branży budowlanej, firmy informatyczny i telekomunikacyjne, a także mniejsze przedsiębiorstwa oraz media.

Usługi elektroinstalacyjne oferowane przez naszą firmę zyskały akceptację Komisji Weryfikacyjnej i Elektromontaż Poznań znalazł się w gronie laureatów XX Edycji Medalu Europejskiego dla Usług.IMG_2018_small.jpg
Na zdjęciu Sekretarz Stanu ds. Europejskich w MSZ Mikołaj Dowgielewicz wręcza medal Prezesowi Romanowi Przybyłowi

Logo_Medalu.png
© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.