Szczegóły aktualności

2009-03-19 12:21:47
Trzy nowe certyfikaty dla naszej Spółki

Przeprowadzone w lutym 2009r. w Elektromontażu Poznań audity potwierdziły zgodność naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normami PN-EN ISO 9001:2001, AQAP 2110:2006, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, PN-ISO/IEC 27001:2007.

W dniach 23 i 24 lutego br. został przeprowadzony audit certyfikujący dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w naszej Spółce.

Certyfikacji zostały poddane trzy nowe systemy zarządzania:

1. System Zarządzania Środowiskowego PN - EN ISO 14001: 2005, który stanowi potwierdzenie działań przyjaznych środowisku. Dzięki temu systemowi nasza firma w sposób istotny wpływa na ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

2. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN - N 18001:2004, którego istotą jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i likwidacji zagrożeń wypadkowych na stanowiskach pracy.

3. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001:2007, którego wdrożenie pozwala na ochronę kluczowych dla firmy informacji, zachowanie ich poufności i usprawnienie zarządzania wiedzą firmy.


Wdrożone trzy nowe systemy zarządzania spełniają wymagania powyższych norm, na dowód czego jednostka certyfikująca - Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w Warszawie przyznała Spółce trzy certyfikaty.

Równolegle był przeprowadzony audit w nadzorze dla dwóch systemów funkcjonujących w Spółce od kilku lat tj. System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2001 i AQAP 2110:2006. Raport potwierdza, że również w tych systemach zarządzania spełniamy wymagania norm i Spółka Elektromontaż - Poznań S.A. może posługiwać się przyznanymi certyfikatami.

ISO.png
© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.