Szczegóły aktualności

2007-08-27 13:25:06
Nowe kontrakty podpisane przez naszą firmę w okresie lipiec- sierpień 2007r.

Wykonanie przebudowy sieci nn w nowej fabryce Superfos w Lubieniu Kujawskim
Na początku lipca nasza firma podpisała umowę na wykonanie przebudowy sieci nn w nowej fabryce Superfos w Lubieniu Kujawskim. Zakres umowy, podpisanej bezpośrednio ze zleceniodawcą – firmą Superfos Włocławek Sp. Z o.o. obejmuje przebudowę stacji OST-2 oraz OST-3, wymianę WLZ, zmianę układu zasilania rozdzielnie RS, przygotowanie wtryskarek do nowego układu zasilania, pomiary elektryczne wykonanych i zmienionych sieci. Planowany termin realizacji kontraktu o wartości prawie 1 300 000 PLN przypada na koniec października 2007r.

Klinika Chirurgii Szpitala Klinicznego im. H.Święcickiego UM w Poznaniu
Na początku sierpnia podpisaliśmy kolejną umowę z Zarządem Inwestycji im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W ramach podpisanego kontraktu wykonamy na terenie Kliniki Chirurgii Szpitala Klinicznego im. H.Święcickiego UM w Poznaniu instalacje elektryczne wraz z teletechnicznymi (LUXMEDIA). Termin zakończenia wartych prawie 650 tysięcy złotych prac planowany jest na koniec listopada.
 
Elektrownia Pątnów II
Na początku sierpnia podpisaliśmy również kolejny kontrakt w segmencie wytwarzania energii. Umowa realizowana przez Generalnego Wykonawcę- firmę SNC - LAVALIN Polska Sp. z o.o. obejmuje dostawę sprzętu oraz materiałów uzupełniających i wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych do wykonania instalacji elektrycznych dla budynku B7 oraz instalacji elektrycznych dla 8 młynów na terenie Elektrowni Pątnów II.
Wartość kontraktu wynosi ponad 250 tysięcy złotych, planowany termin zakończenia przypada na połowę września br.

Nowy kontrakt w regionie Południowo - Zachodnim
W sierpniu bieżącego roku nasza firma rozpoczęła prace na terenie nowego terminala przylotów i odlotów zagranicznych na lotnisku we Wrocławiu. Jest to rozwiązanie wymuszone przez przystąpienie Polski do strefy Schengen. Wart prawie 1,2 mln zł kontrakt nasza firma realizuje z Generalnym Wykonawcą- fimą Budimex Dromex. 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wewnątrz obiektu praz połączeniem we wspólny system nowych instalacji p.poż oraz DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy) z dotychczas istniejącymi tak, aby stanowiły wspólną całość.

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.