Szczegóły aktualności

2006-07-04 16:11:00
Nowe certyfikaty na rozdzielnice SN

W ostatnich tygodniach trzy rozdzielnice średniego napięcia DRAWA, ODRA 17, NAREW otrzymały certyfikaty nadane przez warszawski Instytut Elektrotechniki.
Certyfikat ten potwierdza, iż produkty Elektromontażu Poznań spełniają wymagania stawiane urządzeniom przeznaczonym do stosowania w elektroenergetyce, a przez to umożliwia nam oferowanie rozdzielnic m.in. do elektrowni i zakładów energetycznych.

Przedziałowe rozdzielnice ODRA 17 przeznaczone są do pracy w sieciach rozdzielczych energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50Hz i napięciach znamionowych do 17,5 kV. Rozdzielnice ODRA można instalować m.in. w głównych punktach zasilających, rozdzielnicach potrzeb własnych, transformatorowych stacjach kontenerowych. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na łatwą obsługę rozdzielnic ODRA. Szeroka gama aparatów obwodów głównych pozwala na dostosowanie rozdzielnic ODRA do potrzeb Klienta.

Bezprzedziałowe rozdzielnice NAREW przeznaczone są do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego przy znamionowym napięciu do 12kV i częstotliwości 50Hz w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej.
Dzięki bardzo małym gabarytom rozdzielnice ODRA 12u mogą być instalowane w obiektach energetycznych nowych jak i modernizowanych, w których jest niewiele miejsca do zamontowania dużej ilości pól lub rozbudowy rozdzielnicy. Rozdzielnice NAREW można instalować m.in. w: głównych punktach zasilających, rozdzielnicach potrzeb własnych, transformatorowych stacjach kontenerowych.

Małgabarytowe rozdzielnice DRAWA przeznaczone są do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej prądu przemiennego przy znamionowym napięciu do 24 kV i częstotliwości 50 Hz w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej.
Znajdują one zastosowanie głównie w kontenerowych stacjach transformatorowych oraz obiektowych rozdzielnicach średniego napięcia. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i prosta budowa rozdzielnic DRAWA pozwalają na ich łatwą obsługę oraz konserwację. Duża liczba pól o różnym przeznaczeniu i zróżnicowanym wyposażeniu obwodów głównych, pozwala na zaprojektowanie rozdzielnicy DRAWA zgodnie z wymaganiami klienta.
© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.