Szczegóły aktualności

2006-04-17 21:06:51
Nowy system małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

Do oferty naszego Zakładu Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych wprowadziliśmy małogabarytowe rozdzielnice średniego napięcia DRAWA przeznaczone do stosowania we wszystkich gałęziach przemysłu.

Te wnętrzowe rozdzielnice przeznaczone są do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego przy znamionowym napięciu do 24 kV i częstotliwości 50 Hz w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Znajdują zastosowanie głównie w kontenerowych stacjach transformatorowych oraz obiektowych rozdzielnicach średniego napięcia. Dzięki bardzo małym gabarytom rozdzielnice DRAWA mogą być instalowane w obiektach energetycznych nowych jak i modernizowanych, w których jest niewiele miejsca do zamontowania dużej ilości pól lub rozbudowy rozdzielnicy.

DRAWA to rozdzielnice:
1. przedziałowe
2. z pojedynczym układem szyn zbiorczych
3. w osłonie metalowej
4. z izolacją powietrzną
5. z metalowymi przegrodami
6. wyposażone w aparaturę łączeniową w izolacji gazowej
8. łukochronne

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i prosta budowa rozdzielnic DRAWA pozwalają na ich łatwą obsługę i konserwację a także bezpieczną eksploatację. Duża liczba pól o różnym przeznaczeniu i zróżnicowanym wyposażeniu obwodów głównych, pozwala na zaprojektowanie i skonfigurowanie różnorodnych układów rozdzielnic DRAWA zgodnie z wymaganiami klienta.

Rozdzielnice DRAWA zestawiane są z pól rozdzielczych, wyposażonych w aparaturę uzależnioną od funkcji, jaką pole pełni w układzie rozdzielczym. Stosowana jest w nich nowoczesna i niezawodna aparatura łączeniowa.

Konstrukcja poszczególnych pól wykonana jest z blach stalowych pokrytych powłokami cynkowymi lub aluminiowo-cynkowymi, co gwarantuje wysoką odporność na korozję. Drzwi, osłony i pokrywy zewnętrzne pokryte są lakierem proszkowym,

Pola rozdzielnic DRAWA posiadają konstrukcję odpowiednio wzmocnioną dla zapewnienia dużej odporności na działanie wewnętrznego łuku elektrycznego.

Konstrukcja pól wyposażona jest w metalowe osłony, otwierające się pod działaniem ciśnienia gazów powstałych podczas palenia się wewnętrznego łuku elektrycznego

Podstawowe parametry techniczne rodzielnic DRAWA:

Napięcie znamionowe12 kV / 17.5 kV / 24 kV
Napięcie probiercze udarowe75 kV / 95 kV / 125 kV
Napięcie probiercze 1 min 50 Hz

28 / 42* kV / 38 kV / 50 kV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Liczba faz3
Prąd znamionowy ciągły630, 1250 A
Prąd znamionowy szczytowy 50 kA
Prąd znamionowy 1-sek. 20 kA
Odporność łukowa 20 kA /  1 sek.
Układ szyn zbiorczychpojedynczy
Gabaryty
Wysokość

1700 (+200**) mm

Szerokość

375, 500, 600, 750

mm
Głębokość

1000 (+220***, +80****) mm

Stopień ochrony do IP-54

*) Wymagania według: ΓOCT 14693:1990
**) Przedział niskiego napięcia
***) Naped wyłącznika
****) Napęd rozłącznika

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.