Artur Cąkała

Artur Cąkała - Wiceprezes Zarządu

Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w branży inwestycyjnej i finansowej, które zdobył w instytucjach międzynarodowych i krajowych takich jak Arthur Andersen, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Innova Capital, CAIB Fund Management.

W 1997 roku, po dwóch latach spędzonych w EBOiR, gdzie odpowiadał za portfel inwestycyjny banku w Polsce, Artur Cąkała dołączył do założycieli funduszu Poland Partners, jednego z pierwszych funduszy typu venture capital w Polsce.

W 1998 roku wspólnie z założycielami funduszu Poland Partners założył fundusz Innova Capital, w którym był wspólnikiem do roku 2003. W tym czasie zrealizował i zarządzał inwestycjami funduszu o łącznej kapitalizacji przekraczającej 300 mln Euro. Był członkiem licznych rad nadzorczych spółek portfelowych funduszu oraz członkiem zarządu Innova Capital Sp. z o.o., firmy zarządzającej wszystkimi funduszami grupy Innova Capital.

W 2003 roku został poproszony o poprowadzenie spółki CAIB Fund Management Sp. z o.o., która została utworzona w ramach grupy CAIB do realizacji bezpośrednich inwestycji kapitałowych banku. W 2004 roku, fundusz dokonał akwizycji trzech Narodowych Funduszy Inwestycyjnych o łącznej kapitalizacji ponad 150 mln Euro. Artur Cąkała wraz z zespołem zarządzał portfelem inwestycyjnym funduszy do 2006 roku.


W 2006 roku Artur Cąkała założył prywatny fundusz inwestycyjny, który specjalizuje się w inwestycjach kapitałowych w spółki niepubliczne będące na etapie wczesnego rozwoju, głównie w segmencie outsourcingu i usług. Od 2006 roku Fundusz zrealizował 6 inwestycji kapitałowych z czego trzy (Merservice, Goldenegg i Centrum Podróży) zostały sprzedane.

Od 2010 roku, Artur Cąkała aktywnie współpracuje i inwestuje wspólnie z grupą PG Energy Capital Management, która specjalizuje się w inwestycjach bezpośrednich w sektor energetyczny i przemysłowy.

Podczas swojej dotychczasowej kariery zawodowej Artur Cąkała zasiadał w licznych radach nadzorczych i komitetach inwestycyjnych. Był jednym z założycieli i zasiadał w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale Mechaniki Energetyki i Lotnictwa. Posiada certyfikat biegłego rewidenta (ACCA).

Ma dwie córki. Zapalony narciarz i żeglarz. Podróżnik - odwiedził wszystkie kontynenty.
 

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.