Łukasz Szymański

Łukasz Przemysław Szymański - Dyrektor ds. Prawnych i Organizacyjnych, Prokurent


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył ponadto aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, a także Podyplomowe Studium Rachunkowości przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Od 2010 r. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Adwokackiej z siedzibą w Poznaniu. Uczestnik szeregu specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa i finansów oraz posiadacz Certyfikatu Księgowego Ministerstwa Finansów.

Praktykę prawniczą prowadzi od 2010 r., najpierw w ramach własnej kancelarii prawnej, a później indywidualnej kancelarii adwokackiej. Wcześniej pełnił również funkcję prokurenta w jednej z poznańskich spółek zajmujących się doradztwem podatkowym i rachunkowością.

W toku dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczył i doradzał w licznych transakcjach i projektach, m.in.:

  • w transakcjach zakupu przedsiębiorstw;
  • w transakcjach przekształceń i podziałów spółek,
  • realizacji projektów typu joint venture z użyciem spółek celowych z wykorzystaniem transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (również z udziałem inwestorów zagranicznych),
  • w opracowywaniu i negocjacjach dotyczących umów inwestycyjnych,
  • doradztwie prawnym przy transakcjach zbycia nieruchomości,
  • w przypadku zmian podmiotowych w ramach zarówno kapitałowych jak i osobowych spółek prawa handlowego,
  • zakładaniu i likwidacji spółek prawa handlowego,

a także zajmował się bieżącą obsługą prawną spółek.

Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Z Elektromontażem Poznań związany jest od 2015 r. Od marca do września 2019r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Prawnych i Organizacyjnych. Obecnie na stanowisku - Dyrektor ds. Prawnych i Organizacyjnych, Prokurent.

 

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.