Budynek Dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego

Budowa: Budynek Dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
w Poznaniu

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego
Okres realizacji: I kw. 2011 - I kw. 2012

Zakres prac:
Instalacja elektryczne silnoprądowe zewnętrzne i wewnętrzne: linia kablowa nn, oświetlenie terenu, instalacja oświetlenia, siły, gniazd wtykowych, odgromowa. Instalacje elektryczne słaboprądowe zewnętrzne i wewnętrzne: teletechniczna kanalizacja kablowa, instalacja okablowania strukturalnego, urządzenia sieci lokalnej, instalacja telewizji dozorowej.
 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.