Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy

Budowa: Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy

Wykonawca: Konsorcjum: Budimex (lider), Budopol, Ebud-Przemysłówka, Lech

Okres realizacji: III kw. 2011 - II kw. 2013

Zakres prac:
Instalacje silnoprądowe:
Instalacje elektryczne budynków szpitala, instalacja elektryczna i AKPiA węzła cieplnego; instalacja elektryczna i AKPiA kotłowni rezerwowej, instalacje elektryczne i energetyczne w stacji transformatorowej, instalacja olejowa i odprowadzania spalin agregatu, sieci kablowe, SN, sieci i przyłącza kablowe NN, oświetlenie terenu i kanalizacja teletechniczna
Instalacje teletechniczne:
Instalacje teletechniczne budynków szpitala, instalacje Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru, instalacje Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, instalacje Systemu Wykrywania Włamania, Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Telewizji Dozorowej i Systemu Przyzywowego
 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.