Modernizacja WSS w Olsztynie

Budowa: Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni

Generalny wykonawca: Budimex

Okres realizacji: III kw. 2011 – IV kw. 2012

Zakres prac:
instalacje elektryczne i sterowanie, teletechnika i telekomunikacja.
Instalacje mechaniczne: klimatyzacja oraz wentylacja, instalacje sanitarne, cieplne i technologiczne
 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.