Instalacje elektryczne dla kotła CFB w Elektrowni Konin

Budowa: Montaż instalacji elektrycznych dla kotła CFB w Elektrowni Konin

Zlecający: Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych
EL PAK Sp. z o.o.

Termin realizacji: I kw. 2011 - III kw. 2011

Zakres prac:
Montaż urządzeń (transformatory, szafy falownikowe, UPS’y, rozdzielnia prądu stałego); dostawa i montaż tras kablowych; dostawa i montaż kabli wraz z uszczelnieniami pożarowymi i pomiarami; dostawa i montaż uziemień; konstrukcje kablowe; dokumentacja powykonawcza
 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.