Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Budowa: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Generalny wykonawca: Polimex-Mostostal S.A.

Okres realizacji: II kw. 2011 - III kw. 2013

Zakres prac:
Kompleksowe instalacje energetyczne i elektryczne: stacja transformatorowa, agregatownia, rozdzielnice, trasy kablowe, instalacje podłogowe, WLZ i zasilanie gniazd 230V i 400V, instalacje elektryczne dla niepełnosprawnych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, instalacje gniazd wtykowych, instalacje oświetlenia, instalacje połączeń wyrównawczych, uziom fundamentowy, instalacje piorunochronne, próby montażowe i przegrody ppoż, system ogrzewania przeciwoblodzeniowego
 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.