Budowa stacji WN/SN w Piastowicach

Budowa: Budowa stacji WN/SN w Piastowicach

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.

Okres realizacji: I kw. 2011 - I kw. 2012

Zakres prac:
Dokumentacja projektowa oraz prace budowlane: budowa i uruchomienie stacji transformatorowej WN/SN wraz z infrastrukturą towarzyszącą; zasilenie stacji WN/SN dwoma jednotorowymi liniami napowietrznymi 110 kV; budowa dróg dojazdowych i wewnętrznych wraz z parkingiem; budowa przyłączy do istniejącej sieci wodociągowej; uruchomienie telemechaniki oraz telesterowania i odwzorowania stanów łączników, automatyki i pomiarów; uruchomienie transmisji danych z układów pomiarowych energii elektrycznej.
 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.