Kompleks sportowo-rekreacyjny „Termy Maltańskie” w Poznaniu

Budowa: Kompleks sportowo-rekreacyjny „Termy Maltańskie” w Poznaniu

Zamawiający: Alstal Grupa Budowlana sp. z o.o.

Okres realizacji: IV kw. 2010 – III kw. 2011

Zakres prac:
Dostawa i montaż kabli i przewodów silnoprądowych, sygnalizacyjnych i sterowniczych na napięcie 0,6/1kV; dostawa i montaż drabin i koryt kablowych; prefabrykacja i montaż podrozdzielnic; dostawa i montaż opraw oświetleniowych; dostawa i montaż osprzętu i aparatów elektrycznych; wykonanie kompletnej instalacji połączeń wyrównawczych obejmującej połączenia wyrównawcze główne oraz lokalne; wykonanie kompletnej instalacji odgromowej z zastosowaniem naturalnych i sztucznych elementów instalacji.

Dostawa, montaż i uruchomienie stacji SN/nn oraz agregatu 350kVA.
 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.