GPZ 110/15 kV "Bema" w Poznaniu

Budowa: Główny punkt zasilający 110/15 kV „Bema” w Poznaniu

Inwestor: Zakład Energetyczny Poznań                Referencje        

Okres realizacji: 4 kwartały

Zakres prac:
Elektromontaż Poznań realizował obiekt jako generalny wykonawca. Kontrakt obejmował kompleksowe roboty budowlane, wodno – kanalizacyjne i elektryczne silnoprądowe.
Wykonano także palowanie pod aparaturę 110kV, montaż słupów, wyłączników 110 kV, odłączników, przekładników prądowych i napięciowych, montaż odgromników oraz odgałęzień linii napowietrznych 110 kV, montaż rozdzielnic SN, szaf sterowniczo-pomiarowych i zabezpieczeń.

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.