Projekty instalacji silnoprądowych

  • stacje transformatorowe WN/SN - napowietrzne i wnętrzowe
  • stacje transformatorowo-rozdzielcze SN/nn wnętrzowe i napowietrzne
  • rozdzielnie sieciowe SN
  • układy potrzeb własnych i ogólnych dla bloków energetycznych
  • linie elektroenergetyczne napowietrzne SN inn
  • linie elektroenergetyczne kablowe do 110 kV włącznie
  • instalacje siły
  • instalacje oświetlenia wnętrz i terenów otwartych
  • instalacje odgromowe i przeciwporażeniowe
  • instalacje odsiarczania

powrót
 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.