Projekty dróg i zagospodarowania terenu

  • dróg wewnętrznych, parkingów, chodników dla nowych i modernizowanych stacji transformatorowych WN i SN
  • dróg dojazdowych do stacji transformatorowych WN i SN
  • dróg dojazdowych wraz z placami manewrowymi  dla farm wiatrowych
  • włączenia dróg dojazdowych do istniejącej infrastruktury drogowej wraz z jej przebudową
  • dróg wewnętrznych, parkingów, chodników dla zakładów przemysłowych
  • parkingów, placów, chodników dla obiektów użyteczności publicznej i obiektów biurowych
  • zagospodarowania terenu dla nowych i modernizowanych stacji transformatorowych WN i SN
  • zagospodarowania terenów dla zakładów przemysłowych
  • zagospodarowania terenu dla obiektów użyteczności publicznej i obiektów biurowych

Wykonywane projekty posiadają wszystkie niezbędne uzgodnienia techniczne i administracyjne.

powrót
© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.