Projekty urządzeń elektroenergetycznych

System rozdzielnic niskiego napięcia:
 • modułowa rozdzielnica WARTA
System rozdzielnic średniego napięcia:
 • rozdzielnica przedziałowa ODRA przeznaczona dla sieci rozdzielczych do 6 kV
 • rozdzielnica bezprzedziałowa NAREW przeznaczona do rozdziału energii do 6 kV
 • rozdzielnica małogabarytowa DRAWA przeznaczona do rozdziału energii
  do 24 kV
 • rozdzielnica RAWA przeznaczona do pracy w kopalnianych sieciach rozdzielczych
 • rozdzielnica dwusystemowa BRDA przeznaczona dla sieci rozdzielczych
  do 17,5 kV
Stacje kontenerowe:
 • stacja transformatorowa typu MAMRY w obudowie betonowej
 • stacja transformatorowa typu WIGRY w obudowie metalowej

Więcej informacji na temat naszych urządzeń elektroenergetycznych znajdą Państwo na stronie www.rozdzielnice.com   

powrót

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.