Projekty instalacji wodno-kanalizacyjnych

  • wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
  • kanalizacji sanitarnej i technologicznej
  • kanalizacji deszczowej wewnętrznej i zewnętrznej
  • odwodnienia dachu i parkingów
  • tryskaczowej wraz z pompownią
  • hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznejWykonujemy projekty budowlane do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i powykonawcze dla wszystkich obiektów budowlanych.

powrót

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.