Projekty instalacji automatyki

  • BAS - Building Automation System - projekty kompleksowej automatyzacji budynków (galerie handlowe, biurowce, hotele, hale sportowo-widowiskowe, obiekty naukowo-dydaktyczne i inne) z zastosowaniem najnowszych systemów DDC - Direct Digital Controls
  • automatyzacja wentylacji i klimatyzacji
  • automatyka strefowa
  • monitoring i sterowanie obwodów elektrycznych
  • monitoring instalacji technicznych
  • BMS - Building Management System - projekty integracji systemów BAS i SMS - Security Management Systems w jeden system zarządzania budynkiem
  • projekty AKPiA projekty automatyzacji procesów technologicznych dla energetyki i przemysłu

powrót

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.