Elektrociepłownia Siekierki - mokra instalacja odsiarczania spalin

Budowa: Wykonanie Mokrej Instalacji Odsiarczania Spalin w warszawskiej Elektrociepłowni Siekierki

Generalny wykonawca: Fabryka Kotłów Rafako

Termin realizacji: IV kw. 2008 – IV kw. 2011

Zakres wykonywanych przez naszą firmę robót obejmuje w ujęciu ogólnym:
Projekt podstawowy i wykonawczy, realizacja modernizacji wyprowadzenia mocy
z czterech bloków i mokrej instalacji odsiarczania spalin (MIOS); instalacje elektryczne – wyprowadzenie mocy – wykonanie w 2 etapach, instalacje elektryczne dla instalacji mokrego odsiarczania spalin (MIOS) – wykonanie w 2 etapach.

 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.