GPZ dla farmy wiatrowej Tychowo

Budowa: Wykonanie GPZ dla farmy wiatrowej Tychowo
 
Inwestor:  Megawatt Baltica                                                Referencje

Generalny wykonawca: Elektromontaz Poznań S.A.
 
Okres realizacji: II kw. 2008 – IV kw. 2008
 
Zakres prac:
Linie kablowe 30 kV:
20 wiatraków zespołu elektrowni "Tychowo" połączone jest : 17,85 km linii kablowej 30 kV (wraz z kanalizacją światłowodową) ze stacją elektroenergetyczną (GPZ) Tychowo, 2 km linii napowietrznej 110 kV, budowa stacji transformatorowej GPZ 30/110 kV w pełnym zakresie, budynki stacyjne , drogi wewnętrzne , fundamenty pod aparaturę, telemechanika SCADA.

Szczegółowy zakres prac naszej firmy obejmuje m.in. dostarczenie i uruchomienie:
Olejowego trójfazowego, napowietrznego transformatora potrzeb własnych o mocy 63 kVA,
trójbiegunowego napowietrznego wyłącznika mocy 123 kV/31,5kA/3150A, przekładnika kombinowanego prądowo-napięciowy WN 123kV, przekładnika prądowego WN 123kV, dziewięciu pól rozdzielnicy SN-30kV, kompletu rozdzielnic nn (potrzeby własne, obwody wtórne, sterowniczo-nastawcze).

 

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.