Elektrownia Pątnów II - blok 460 MW

Budowa: Budowa bloku 460 MW w Elektrowni Pątnów II

Inwestor: Elektrownia Pątnów

Zamawiający: SNC LAVALIN Polska Sp. z o.o.                         Referencje

Okres realizacji: III kw. 2007 - III kw. 2008

Zakres prac:
Instalacje gniazd wtykowych i siły, instalacja AKPiA, trasy kablowe.

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.