Międzynarodowe Targi Poznańskie

Budowa: Międzynarodowe Targi Poznańskie
 
Inwestor: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.     Referencje

Okres realizacji: /typowego obiektu/ kwartał

Powierzchnia wystawiennicza: 109 tys. m2              

Zakres prac:
Instalacje elektryczne silnoprądowe: prace ziemne dla sieci kablowych SN i nn, sieci kablowe SN i nn, stacja transformatorowa ST-27 + wyposażenie technologiczne, drabinki i korytka kablowe, wewnętrzne linie zasilające i rozdzielnice, instalacja odgromowa.

Instalacje elektryczne słaboprądowe: montaż przełącznicy kablowej w CT MTP, linia kablowa 50 parowa, montaż przełącznicy kablowej i koryt w hali 5, budowa głowicy kablowej na PG, przełożenie światłowodu.
Wykonanie instalacji wentylacyjno-grzewczo-chłodniczej, instalacja nagłośnienia i sygnalizacji pożaru.

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.