Hala sportowo-widowiskowa ERGO ARENA na granicy Gdańska i Sopotu

Budowa: Hala sportowo-widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu

Zamawiający: Budimex S.A.     Referencje

Okres realizacji: I kw. 2007 – III kw. 2010

Zakres prac:
Roboty elektryczne, w tym między innymi: sieci elektroenergetyczne nn 0,4kV, wielofunkcyjna kanalizacja kablowa, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje elektryczne ogrzewania pod lodowiskiem, oświetlenie terenu, instalacja zasilania systemów teletechnicznych wraz z podtrzymaniem zasilania.
Dostawa i montaż rozdzielnic średniego i niskiego napięcia produkcji ZPUE Elektromontaż Poznań: rozdzielnica SN 15kV typu DRAWA oraz rozdzielnice nn 0,4kV typu Energy.
 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.