Superfos w Lubieniu Kujawskim

Budowa: Zakład produkcji opakowań z tworzyw sztucznych Superfos w Lubieniu Kujawskim
 
Inwestor: „Superfos Włocławek” Spółka z o.o.

Generalny Wykonawca: Budimex Oddział Zachodni


Okres realizacji
: III kw. 2005 - II kw. 2006


Zakres prac:

Wykonanie kompletnego zakresu instalacji silno- i słaboprądowych obiektu, w tym m.in.:
podrozdzielni, oświetlenia wewnątrz hali, zasilania urządzeń technologicznych, instalację gniazd wtykowych, zasilanie rozdzielnic głównych wentylacji i klimatyzacji, instalacji sygnalizacji pożaru, gaszenia gazem w serwerowni, oświetlenia terenu.
Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego i powykonawczego
.
Dostawa prefabrykowanej stacji transformatorowej.

 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.