Fabryka serów Hochland w miejscowości Sovata w Rumunii

Budowa: Fabryka serów Hochland w miejscowości Sovata w Rumunii

Inwestor: HOCHLAND Romania SRL
 
Okres realizacji: II kw. 2006 - III kw. 2006, IV kw. 2006
 
Zakres prac (II kw. 2006):
Montaż 5 polowej rozdzielnicy nn, baterii kondensatorów, rozdzielni potrzeb własnych, wykonanie połączenia rozdzielni nn z transformatorami mostem szynowym 2500A, ułożenie kabli zasilających parownik, montaż instalacji oświetlenia, siły oraz gniazd, wykonanie tras kablowych, montaż instalacji wyrównania potencjału oraz instalacji odgromowej.

Zakres prac (IV kw. 2006):
wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego na elewacji hal produkcyjnych i budynków technicznych, wykonanie instalacji oświetlenia parkingu, wykonanie instalacji zasilającej bramy wjazdowe na parking i teren zakładu.
© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.