Marek Pokrywka

 

Marek Pokrywka - Dyrektor Handlowy, Prokurent


Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Posiada dużą wiedzę i praktyczne umiejętności organizowania i kierowania produkcją w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych. Ukończył wiele szkoleń z zakresu zarządzania i marketingu.
Włada językiem angielskim i rosyjskim.

Jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane i projektowe w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
Pracownik Elektromontażu od 1972 roku.

Do roku 1985 kierownik budowy, następnie Kierownik Grupy Robót. W latach 1997-1998 pełnił funkcję Szefa Produkcji Budowlano-Montażowej, a od stycznia 1999 roku Z-ca Dyrektora ds. Produkcji. Od listopada 1999 r. do września 2019r. - Członek Zarządu.

Od stycznia 2005 piastuje stanowisko Dyrektora Handlowego. Podlegają mu Dyrektorzy Regionów oraz Biuro Ofertowania i Przygotowania Produkcji.
Od 18.09.2019r. pełni funkcję Dyrektora Handlowego, Prokurenta.

 

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.