Tomasz Bochna

 

Tomasz Bochna - Dyrektor ds. realizacji, Prokurent


Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Poznańskiej oraz roczny program zarządzania „Management” w ICAN Institute, opracowany na podstawie programu Harvard Business School. Jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W latach 1985 – 1994 pracował w Przedsiębiorstwie Projektowania i Realizacji Inwestycji Agromet Projekt.

W roku 1994 rozpoczął pracę w Budimex S.A., przechodząc kolejne szczeble awansu zawodowego. W 2001 roku objął stanowisko Dyrektora Rejonu odpowiedzialnego m.in. za nadzór i koordynowanie realizacji inwestycji budowlanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, a następnie Warszawy i okolic.

W latach 2006 – 2007 nadzorował realizację kontraktów na rynkach Wschodnich, początkowo jako Dyrektor Rejonu Kaliningrad Rosja, a następnie - Dyrektor Oddziału Rynku Wschodniego (Rosja, Uzbekistan i Białoruś).

Od roku 2008 – jako Dyrektor Oddziału Północnego kierował procesem realizacji inwestycji budowlanych na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Od kwietnia 2011r. do września 2018r. - Prezes Zarządu Elektromontażu Poznań S.A., następnie – Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji. Od 18.09.2019r. pełni funkcję Dyrektora ds. realizacji, Prokurenta.

 

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.