Formularz kontaktowy

Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z naszą firmą za pomocą poczty elektronicznej, prosimy zrobić to za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie oraz oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z informacjami zamieszczonymi poniżej oraz z dokumentem pn. „Polityka prywatności”.

Chcę być informowana/y e-mailowo o aktualnościach, promocjach i ofertach Elektromontaż - Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul Wieruszowska 12/16 (dalej: „Elektromontaż”) i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Elektromontaż na wyżej podany adres e-mail. Zostałam/em poinformowana/y o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w „Polityce prywatności”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektromontaż - Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul Wieruszowska 12/16, NIP: 7792090814, REGON: 639687456, kapitał zakładowy 18 387 880,00 PLN opłacony w całości, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000060700 (dalej: „Elektromontaż”);
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Elektromontaż w celu: odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące a) zawarcia i realizacji umów; b) faktur i płatności; c) oferty; d) pracy; e) reklamy i promocji; f) innego zakresu wynikającego z treści Pani/Pana zapytania – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 3. Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO), o ile nie występują inne podstawy ich przetwarzania.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty: a) świadczące usługi telekomunikacyjne i informatyczne; b) świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia danych; c) banki oraz podmioty umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych; d) świadczące usługi w zakresie procesów księgowych, kadrowo-płacowych, rekrutacyjnych i szkoleniowych lub ich wsparcia; e) świadczące usługi prawne lub zajmujące się windykacją należności.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, o ile nie występują inne podstawy ich przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w sposób, o którym mowa w art. 22 RODO.
 10. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności dopuszczalnych innych celów oraz podstaw przetwarzania, a także odrębnych okresów przechowywania danych osobowych można znaleźć w dokumencie „Polityka prywatności”.
 11. Wszelkie wnioski, zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzanych w Elektromontaż Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres e-mail: dane.osobowe@elektromontaz.com lub pisemnie na adres siedziby Elektromontaż.

drukuj  |  zamknij okno

© 2006 Elektromontaż - http://www.elektromontaz.com