Proces rekrutacji

Skonstruowany przez nas proces rekrutacji pozwala wyłonić osoby o najlepszych kwalifikacjach i umiejętnościach. Dzięki temu nasi pracownicy tworzą zgrany zespół, a w firmie panuje dobra atmosfera.

Proces rekrutacji w naszej firmie ma cztery etapy:

  • przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego – dokumenty można przesyłać listownie lub za pomocą formularza internetowego.Prosimy o zamieszczenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

  • selekcja aplikacji - zapoznajemy się z wszystkimi zgłoszeniami i analizujemy je zgodnie z naszymi wymogami.

  • spotkanie na rozmowie kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami - jest doskonałą okazją do wzajemnego poznania się i zadania wszelkich dodatkowych pytań, zarówno przez nas, jak i przez kandydata.

  • wybór kandydata – po serii rozmów kwalifikacyjnych następuje wybór kandydata, który po finalnym zaakceptowaniu warunków współpracy otrzymuje list intencyjny. Zgodnie z Kodeksem Pracy przed podpisaniem umowy o pracę, kandydat wykonuje adekwatne do stanowiska badania lekarskie oraz odbywa szkolenie BHP.
© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.