Dane rejestrowe

Poniżej przedstawiamy nasze dane rejestrowe:
 

Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.
ul. Wieruszowska 12/16,
60-166 Poznań
NIP: 527-26-47-215

Spółka wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000376449.
Kapitał zakładowy 3 120 600 PLN.

 
Redakcja:
Elektromontaż Poznań Sp z o.o.
ul. Wieruszowska 12/16,
60-166 Poznań
 
Redaktor Naczelny:
Ewa Kalembasa

 

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.