Historia

Elektromontaż Poznań jest jedną z firm o największym doświadczeniu w branży elektroinstalacyjnej w Polsce.

W 2010r. przeprowadzone audity potwierdziły zgodność naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normami PN-EN ISO 9001:2009, AQAP 2110:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, PN-ISO/IEC 27001:2007.

W 2004 roku uzyskaliśmy licencję, dzięki której otworzyliśmy przedstawicielstwo Elektromontażu Poznań w Federacji Rosyjskiej oraz uzyskaliśmy kontyngent zatrudnienia na rynku niemieckim , co pozwala prowadzić samodzielnie prace elektroinstalacyjne na terenie tych krajów.
 
Po 2000 roku Prywatyzacja umożliwiła dostęp do nowoczesnego know-how oraz zapewniła środki finansowe umożliwiające stabilny rozwój.

Lata 90 To okres wielu zmian, jednakże wciąż jest to dla nas silny okres ekspansji i rozwoju. Wyrazem tego są zrealizowane budowy dla wielu znanych polskich i zagranicznych firm. W 1999 roku miało miejsce ważne wydarzenie w życiu naszej firmy, nasza spółka została sprywatyzowana. W nowoutworzonej spółce akcyjnej 51% akcji objęło konsorcjum stworzone przez Citibank Handlowy i Budimex. Pozostałe 49% zachował Skarb Państwa.

Lata 70-80 W tych latach wypracowaliśmy solidną pozycję w całej północno-zachodniej Polsce. Nasze realizacje to między innymi: Cegielski Poznań, Wiepofama, Fabryka Łożysk Tocznych i Pomet w Poznaniu, Stilon i Ursus w Gorzowie Wlkp., Zastal w Zielonej Górze, Elana w Toruniu, Zakłady Chemiczne w Policach. Począwszy od lat 70. Elektromontaż Poznań uczestniczył w budowach na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w Afryce, także w Europie na terenie Niemiec, Austrii, Szwecji, Czech, obecnej Ukrainy i Rosji.
 
Rok 1963 Wybudowano bazę warsztatową, magazynową, sprzętową i administracyjną w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej, gdzie do dzisiaj znajduje się biurowiec Elektromontażu Poznań.
 
Lata 60 Na przestrzeni tych lat wypracowaliśmy wiodącą pozycję w produkcji urządzeń i montażu elektroenergetycznych instalacji przemysłowych. Ciągła chęć doskonalenia i rozwój firmy odzwierciedliły się w udziale firmy w najważniejszych przedsięwzięciach inwestycyjnych w Wielkopolsce.
 
Rok 1959 Dokładnie dziesięć lat później, w roku 1959, staliśmy się samodzielnym przedsiębiorstwem.
 
Rok 1949 Utworzono Kierownictwo Grupy Robót – Poznań jako terenową jednostkę Wrocławskiego Zjednoczenia Elektromontażowego. Grupa ta obejmowała swym zasięgiem roboty elektryczne na budowie obiektów przemysłowych województw poznańskiego i zielonogórskiego.
© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.