Akcjonariusze

Elektromontaż Poznań jest spółką akcyjną od 1999 roku.
 

W chwili obecnej akcjonariuszami Spółki są:

 C___Documents_and_Settings__MEich__My_Documents__www__niebieski.gif PG Energetyka Sp.z o.o. posiadająca 98,96 % akcji Spółki

 C___Documents_and_Settings__MEich__My_Documents__www__niebieski.gif Pracownicy posiadający 1,04 % akcji Spółki.

 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.