Motywacja

Elektromontaż Poznań docenia samodzielność, inicjatywę i profesjonalizm swoich pracowników.
W naszej firmie wprowadziliśmy wiele nowoczesnych instrumentów motywacyjnych, finansowych oraz pozafinansowych, które powodują, że każdy pracownik ma szanse być zauważony i doceniony. Pracownicy objęci są systemem różnorodnych premii motywacyjnych. Są to m.in. comiesięczne Nagrody Prezesa przyznawane pracownikom, którzy wykazali się działaniami wykraczającymi poza zakres swych codziennych obowiązków przynoszącymi konkretny efekt dla firmy.

Nasza firma przywiązuje dużą wagę do skutecznej komunikacji wewnętrznej, co przekłada się na lepszą atmosferę w pracy, większe zadowolenie i satysfakcję z wykonywanych zadań. Wydajemy własny kwartalnik, cotygodniowy biuletyn elektroniczny, rozwijamy nasz intranet, organizowane są regularne spotkania Zarządu Spółki z pracownikami.
Mamy świadomość, że inwestując w odpowiednie motywowanie zespołu, inwestujemy w rozwój firmy.

drukuj  |  zamknij okno

© 2006 Elektromontaż - http://www.elektromontaz.com