Zarząd i Prokurenci

Spółką kieruje dwuosobowy Zarząd, w skład którego wchodzą:

 

Paweł Gricuk - Prezes Zarządu

Manager z ponad 25-letnim doświadczeniem w finansach i energetyce, które zdobywał w polskich i międzynarodowych spółkach.
Założyciel PG Energy Capital Management („PG Energy”) i PG Energetyka Sp. z o.o. („PG Energetyka”).


Artur Cąkała - Wiceprezes Zarządu

Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w branży inwestycyjnej i finansowej, które zdobył w instytucjach międzynarodowych i krajowych takich jak Arthur Andersen, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Innova Capital, CAIB Fund Management.

 

Ponadto do reprezentowania Spółki uprawnieni są:

 

Tomasz Bochna - Dyrektor ds. Realizacji, Prokurent

Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Poznańskiej oraz roczny program zarządzania „Management” w ICAN Institute, opracowany na podstawie programu Harvard Business School. Jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


Marek Pokrywka - Dyrektor Handlowy, Prokurent

Absolwent Politechniki Poznańskiej, pracownik Elektromontażu od 1972 roku. Do roku 1985 Kierownik Budowy, następnie Kierownik Grupy Robót. W latach 1997-1998 pełnił funkcję Szefa Produkcji Budowlano-Montażowej, a od stycznia 2005 Dyrektor Handlowy.
 

Łukasz Szymański - Dyrektor ds. Prawnych i Organizacyjnych, Prokurent

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył ponadto aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, a także Podyplomowe Studium Rachunkowości przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 

drukuj  |  zamknij okno

© 2006 Elektromontaż - http://www.elektromontaz.com