Misja


zaspokajanie potrzeb rynku


w zakresie instalacji elektrycznych
oraz urządzeń elektroenergetycznych

poprzez świadczenie najwyższej jakości usług
zgodnie ze sztuką budowlaną i oczekiwaniami Klientów
oraz wymogami międzynarodowych norm
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, PN-N 18001 oraz AQAP 2110

w sposób uwzględniający interesy 
Akcjonariuszy i Klientów.

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.